YUSUKE WASHIMI

◀︎         ▶︎

A4/2021

Model: Michiru Iijima, Kang Hyeongseok, Riku Aoki
Sound: KengoShimiz
Photography: Chikei Hara Fitter: Kanaha Okamoto, Haruya Takeuchi
Special thanks: Fumihiko Isawa, Mu Bai
Special advisor: Yosuke Mori
Extra advisor: Takumi Fujita
Direction: YUSUKE WASHIMI
YUSUKE WASHIMI

© 2022 YUSUKE WASHIMI