YUSUKE WASHIMI

◀︎         ▶︎

volverg/2020

Model: MIOKO .Kasumi Sakurai .Kang Hyeongseok
Styling: Kanami Fushio
Sound: kengoshimiz
Photography: Seiji Ishigaki
Movie: Takumi Fujita
Hair&make: milky (Nana Ogawa)
Editorial: Yosuke Mori
Direction: YUSUKE WASHIMI
YUSUKE WASHIMI

© 2022 YUSUKE WASHIMI